message Rüyada koyun veya kuzu görmek

Rüyada koyun görmek
Rüyada koyun görmek, genel anlamda iftfetli, şerefli, saygıdeğer ve eşini de yüceltebilecek bir kadın olarak yorumlanır. Bu nedenle iyi yorumlanır. Kadın olarak yorumlanabildiği için; gönül zenginliğine, saadetin artmasına, çocuk olarak yorumlanabildiği içinde; aile halkının genişliğine, hayırlı evlatlara delalet eder. Rüyada koyunun arkasında gittiğini görmek, rüya sahibi erkek ise, bir kadının aşkına vurulacak ve kara sevdaya tutularak adım adım o kadını izleyecek demektir. Tam tersi de geçerlidir. Rüya sahibi erkek ise, bir koyun rüya sahibini adım adım takip ediyorsa, İftfetli, şerefli, saygıdeğer ve eşini de yüceltebilecek bir kadın size aşık olup kara sevdaya tutalacak, adım adım sizin yolunuzdan gelecek demektir.

Rüyada kuzu görmek, anne ve babasına itaat eden çocuk olarak yorumlandığı gibi rüyada koyun kuzu görmek, güç ve kuvvete, helal mala, doğacak çocuğa, itibara, şifaya, arzularının ye­rine gelmesine işaret eder. Kimi yorumculara göre ise rüyada kuzu görmek güzel arzuların yerine gelmesine, arkadaşlar edinmeye, mutlu bir yaşam süremeye yorumlanır.

Rüyada kendisine kuzu verildiğini görmek
Rüyada kuzu görmek genel anlamda çocuk olarak tabir edildiği için rüyada kendisine kuzu verildiğini gören insanın çocuğu olur.

Rüyada ölü bir kuzu görmek
Genel anlamda rüyada kuzu görmek evlat olarak yorumlandığı gibi, arzuların gerçekleşmesi, kazancın artması şeklinde de tabir edilir. Bu nedenle ölü kuzu yada koyun görmek iyi değildir. Rüyada ölü bir kuzu görmek, sefalet ve üzüntüdür. Küçük bir meseleden, arkadaşlarınız veya yakınlarınızla tartışmanız veya isminizin bir skandala karışmasına işarettir.

Rüyada bir kuzu görmek(Piskolojik Yorumu)
Rüyada bir kuzu görmek, bağımlılık ve kırılganlığı simgeleyebilir. Sevginize gereksinim duyan içinizdeki çocuğu simgeleyebilir. Masumluğu simgeleyebilir -masum neşenin yapma, elde etme, ulaşma karmaşıklığına yol açmadan önceki güzelliğiniz. Rüyada öldürülecek, kurban edilecek (dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu) bir kuzu mu? Bu büyük olasılıkla suçluluk duygularından kurtulmayı özlemeyi yansıtır, fakat aynı zamanda günahların yok olabileceği, kendimizi ve başkalarını bağışlamayı öğrennmeyi işaret eder.

Rüyada baharda yeşillikler arasındaki kuzuları görmek
Rüyada baharda yeşillikler arasındaki kuzuları görmek, mutluluk ve iyi dostlukların habercidir.

Rüyada meme emen kuzular görmek
Rüyada annelerinden meme emerken görülen kuzular, ailenizin mutluluğu ve güzel çocuklardır.

Rüyada kuzuların melemesini duymak veya görmek
Rüyada kuzuların melemesini duymak veya görmek, cömertliğinize muhtaç olan insanların varlığına işarettir.

Rüyada kuzularınızın olduğunu görmek
Birçok arzularınızın gerçekleşeceği gibi, rüyada kuzularınızın olduğunu görmek, iş ve aile ortamlarının düzgünleşeceği olarak yorumlanır.

Rüyada koyunlara rastladığın görmek
Rüyada koyunlara rastladığın görmek, eğer koyunlar iyi ise, hastalıklı yada dağınık değiller ise iyi şekilde yorumlanır. Rüyada birden fazla koyun görmek, çevre yada toplum olarakda yorumlanır. Yani minik bir gurup koyun-kuzu görüyorsanız, bu sizin yakın çevreniz olabileceği gibi, sizinle irtibatlı olan iş arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız gibi bir gurubu da simgeleyebilir. Eğer çok fazla koyun kuzu görüyorsanız bu yaşadığınız toplumu, ülkenin halkını simgeleye bilir. Aynı inanca sahip ve aynı doğrultuda yürüyen kişilerin oluşturduğu bu gurubun yada toplumun yumuşak başlı ve kolay yönetilebilir kimseler olduklarına işaret eder.

Rüyada kara koyun görmek
Rüyada kara koyun görmek, gölgeyi, dışlanmayı ifade eder. Başka bir yoruma göre başkalarının düşüncesi ne olursa olsun kendi yolunuzdan şaşmadığınızı gösterir.

Rüyada koyun, kuzu melemesi görmek veya işitmek
Rüyada koyun, kuzu melemesi görmek veya işitmek, işinizle ilgili yeni bir atama ya da sorumluluk alacağınız anlamı taşır.

Rüyada kurbanlık koyun görmek
Rüyada kurbanlık koyun görmek, kurban bayramı öncesi veya esnasında görülmüşse dini görevlerinizi yerine getireceğinize, bu dönem dışında kurbanlık koyun görmek, çabalayarak dini görevlerinizi gerçekleştirebileceğinize işaret eder.

Rüyada kurbanlık koyun kesmek
Rüyada kurbanlık koyun kesmek, kurban bayramı öncesi veya esnasında görülmüşse, ihtiyaç sahiplerine hayır- yardım yapacağınıza bu sayede manevi huzuru bulmaya yorumlanır.

Rüyada kurbanlık koyunun kesildiğini görmek
Rüyada kurbanlık koyunun kesildiğini görmek, çevrenizde, zor günlerinizde yardımınıza koşacak, yardımsever ve dürüst kimselerin olduğuna işaret eder.

Rüyada koyun sağmak
Rüyada koyun sağmak hayırlı şeylere işaret eder. Rızık, nimet, bolluk, bereket, kazanç ve sağlık ve şifa anlamına gelir. Rüyada koyun sağan kimse hiç ummadığı bir yerden nimetler elde eder veya kendisine uzak olan bir kimseden çok büyük bir yardım görür. Koyun sağmak bazen de malda artışa, para kazanmaya sıkıntılardan kurtulmaya da işaret edebilmektedir. Bazen de bu rüya hasta kimseler için sağlık ve şifa bulmaya, borçlu olanlar için yakın zamanda borcunu ödemeye veya bir dileği olan kimsenin yakında bu arzusuna kavuşacağına delalet eder.

Rüyada koyun otlatmak
Rüyada koyunları otlatmak ve onlara çobanlık yapmak, eğer koyunlar iyi ise, hastalıklı yada dağınık değiller ise iyi şekilde yorumlanır. Rüyada birden fazla koyun görmek, aynı inanca sahip ve aynı doğrultuda yürüyen kişilerin oluşturduğu iş, okul, aile, arkadaş, akraba gurubunuz. Eğer çok fazla koyun gördüyseniz bu geniş çevre, toplum olarakda yorumlanır. Rüyada koyun otlatmak ve çobanlık yapmak yukarıda bahsettiğimiz gurubu yönlendirmeniz, yönetmeniz anlamına gelir ki bu da aynı zaman da rütbenizin, makam yada mevkinizin artması demektir. Rüyasında koyun otlatan kişi lider, amir, komutan, müdür, yönetici, patron ya da siyasetçi rütbesine sahip olacak demektir. Bu rüya eğer gören kişi devlet memuru ise terfi alacağına, diğer kişiler için yükselmeye, mal ve mevkide artışa, herkesin imreneceği bir makama ulaşmaya, zenginliğe ve fakirlikten kurtulmaya işarettir. Bazen de bu rüya lider karakterli bir kimsenin toplum içinde yükselmesine ve diğer insanların başına amir olmasına işarettir.

Rüyada koyunla kavga etmek
Rüyada koyun görmek, genel anlamda iftfetli, şerefli, saygıdeğer ve eşini de yüceltebilecek bir kadın olarak yorumlanır. Rüyada koyunla kavga etiğini görmek ise bunun tersidir. İffetsiz, saygısız, ahlaksız bir kadın ile mücadele etmek demektir. Rüyanızda yaptığınız bu mücadele önemlidir. Eğer rüyanızda bir koyunla boğuşuyor, kavga ediyor, koyunun sizi ısırdığını veya vurarak sizi yere düşürdüğünü görüyorsanız içten pazarlıklı, İffetsiz, saygısız, ahlaksız ve iki yüzlü bir kadının kötülüklerine maruz kalacak, onunla giriştiğiniz bu mücadelede fazlaca zarar görecek, çevrenizde, toplumunuzda oluşturduğunuz itibarınız azalacak demektir. Bu İffetsiz, saygısız, ahlaksız kadın nedeniyle türlü belalara maruz kalacak ve onun yüzünden ailenizle çevrenizle aranızın açılmasına işarettir. Eğere rüya sahibi kadın ise bazen de bu rüya, gören kişi hakkında dedikodu yapıldığının, hakkında konuşulduğunun ve bazı kimselerin kötülük düşündüğünün göstergesidir.

Eric Ackroyd’a göre koyun görmek:
Eric Ackroyd’a göre koyun görmek: Rüyada sağlıklı koyunlar görmek, zenginlik ve mutluluk anlamındadır. Ama aynı zaman da koyun kurallara ya da dünyevi bir varoluşu düşünmeden, edilgince uymayı simgeleyebilir. Yani sorgulamadan düşünmeden size söylenen, sizden istenen herşeyi yapmak gibi. Otorite figürlerinden ya da başka insanlardan düşünceleri eleştirmeden almak; kolayca yönlendirilmek ve sonuçta kendi üzerinizdeki denetimi kaybetmek.

Kirmani’ye göre rüyada koyun görmek:
Kirmani’ye göre rüyada koyun görmek: Rüyada erkek, dişi, toklu veya kuzu olsun, genel olarak koyun adı altında toplanan tüm hayvanları görmek hayır, nimet, ganimet, mal, sevinç ve kazançla yorumlanır.

İmam Cafer Sadık (a.s) göre rüyada koyun görmek:
İmam Cafer Sadık (a.s) göre rüyada koyun görmek Önderlik, Saygın kadın, Mal, Yöneticilik, Makam ve Menfaat olmak üzere 5 şekilde tabir edilir.

İbn-i Şirin e göre rüyada koyun görmek:
İbn-i Şirin e göre rüyada koyun görmek; ganimete, rüyada koyun otlatmak; bir topluluğa önderlik yapacağınıza, rüyada çok sayıda koyunlarınız olduğunu görmek; bol miktarda menfaat elde edeceğinize, rüyada koyun kesmek; düşmanı alt edeceğinize ve malına el koyacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi ye göre rüyada koyun görmek:
Cabir Mağribi ye göre rüyada koyun görmek: büyük ve saygın kadına [“Onlardan biri şöyle dedi: Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi.”[145]]

Advertisements

 

  • Gorkem

    Ço korktum gordugm ruyda bi tekstil atolyesinde caliyrm maknda oglmu goruyrm o arda bi kızla tartsyirm sonra bi kadın geliyor ve atsyirz sonra oğlunun bi ara aniden telslandgni goruyrm ayagina IP dolstgni goryorum sonra oğlum tisrtnu cikryir göğüs bölgesi simsiyah dövme ve anlında kan sanki ter gbi aktgni goryorum bagriyrm ağlayarak sana ne oldu dye iş yerin ortasında feryat edyirm ve oglmn aşığa doğru kactgni goryorum ve peşinde aglayak kosuyrm ruyami yormlarmsnz çok tskler

  • Gorkem

    Ruyda 5 kuzu iki küçük oglklarmz varmsi yayikmya gotrdum evmizn karsisinda yayliyiral bi ara bakiyrm kızlar yok eşme soruyorum bizim kuzlarmz nerde dye sonra karanlık olmya başlıyor bakiyrm kızlar uzkta yayldgni goruyrm ama kızların hepsi beyaz ruyami yormlrsaniz çok sevnirm

  • haver

    Rüyamda koyun ve yeni doğmuş kuzu gordum onları dereden karşıya geçirmek istedim yanımda ablamda vardı kuzuyu karşı tarafa atmak istedim oda suya düştü ve ablamda bende cok aradık suda kuzuyu bulamadık ve ben suda bir kolye buldum kuzu suda kayboldu anlami nedir acaba. Simdiden teşekkür ederim