Rüyada kılıç görmek

Rüyada kılıç görmek

Rüyada kılıç görmek, itibarlı insanlardan fayda görmeye, rütbesinin yükselmesine işarettir. Rüyada kılıç görmek, erkek cinsel organını simgeleyebilir.

Rüyada kılıç görmek, bilinçliliği simgeleyebilir, Jung’un bireyselleşme dediği, ergenlikte başlayan sürecin ilk aşamasında, bilinçli ego, kendi yazgısını gerçekleştirmek için kendisini daha önce her şeyi kucaklayan bilinçsizlikten kurtarmalıdır. Bilinçli egonun öldürmek zorunda olduğu şey bilinçaltı değil, fakat onun “yutucu anne” özelliğidir; bu yapıldıktan sonra ego bilinçaltına saygıyla davranmalı ve onunla işbirliği yapmalıdır. (Kılıcıyla bir ejderhayı öldüren kahramanın anlatıldığı masallarla karşılaştırın. Yaratıcı-tanrının okyanusta kadın canavarla boğuştuğu ve onu öldürerek kaostan düzen yarattığı yaratı mitlerinde de ayni tema vardır.)

Doğruluk. Kılıç düşünüzde yüreğinizdeki bütün hileleri, kendinizi kandırmaya yarayanları bile kesip atar. Bir neden için, genellikle liderliği ele geçirmek amacıyla yapılan onurlu bir çatışma. Krallar şövalyelik vermek için bir kılıç kullanır, şövalyeler de yemin ederken kılıçlarının üstüne yemin ederdi.

Rüyada tahta kılıç görmek

Rüyada kılıcın tahtadan olduğunu görmek işlerin istediği gibi olamayacağına işaret eder.

Rüyada kurşun kılıç görmek

Rüyada kurşundan kılıç görmek kadından gelecek faydaya işarettir.

Rüyada altından bir kılıca sahip olmak

Cabir’ül-Mağribi’ye göre; Rüyada altından bir kılıca sahip olduğunu gören, devletin veya toplumun ileri gelenlerinden fayda görür.

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek, yetki ve cesaret kaybını ya da onurlu bir pozisyondan düşmeyi ifade eder.

Rüyada kılıcın kaybolduğunu görmek

Rüyada kılıcın kaybolduğunu görmek, iş hayatında başarısızlığa ve değer kaybetmeye, makam mevki kaybına, sıkıntı yaşamaya işaret eder.

Rüyada hanımına kılıç vermek

Rüyada bir kimse kını içerisinde hanımına kılıç verirse o kimsenin kız çocuğu olur.

Rüyada hanımından kılıç almak

Rüyada hanımının kılıcı kendisine kını içinde verdiğini görmek, o kim­senin oğlu olur.

Rüyada boynunun kılıç ile kesildiğini gör­mek

Rüyada boynunun kılıçla kesildiğini gör­mek, hasta kimse için şifa bulmaya, hapis hayatı yaşayan ve tutsak olan kimse için özgürlüğe, borçlardan ve kederden kurtulmaya işaret eder.

Rüyada iki kılıca sahip olmak

Rüyada iki kılıca sahip olup da, birini sağ, diğerini sol yanına bağladığını gören, eğer layıksa iki vazifeye sahip olur, değilse, iki çocuk sahibi olur.

  

© 27.09.2020 RuyaveRuya.COM | | İslami Rüya Tabirleri