Rüyada göz görmek

Rüyada göz görmek

Rüyada göz görmek, genel olarak halk arasında nazar şeklinde değerlendirilir. İyi ahlaklı kimseye yorum­lanır. Rüya sahibi imrenilen fizik veya ruh güzelliğine sahip olduğu için nazar çabuk değer. Rüya sahibinin yıldızı düşüktür de denilmektedir. Bunu şöyle de algılayabilirsiniz; Size zarar vermek isteyen kimselerin gözetiminde olduğunuza da işaret eder.

Rüyada göz görmek, kimi zaman inanca yorumlanır. Rüya sahibi inancının gereklerini yerine getiren bir kimsedir. Rüyada göz görmek, kimi zaman rüya sahibinin dini inancı kuvvetlenir, malı artar, beklediği kişi gelir şeklinde yorumlanır.

Rüyada göz görmek, rüya sahibinin farklılıklara saygılı biri olduğuna, insanları ayıplamadan önce onların yerine kendini koyabilen yani empati yapabilen iyi niyetli bir insan olduğuna işaret eder.

Eric Ackroyd’a göre; Rüyada göz görmek, bilgelik, bilgi, algılama gücünün simgesi olabilir

Ebu Said El-Vaiz’e göre; Rüyada göz görmek, insanın dine inanışı, kötüyü iyiden ayırışı ile yorumlanır.

Rüyada gözler görmek

Rüyada gözler görmek, ruhsal durumunuzu (gözler ruhun aynasıdır) ve bakış açınızı açığa vurur.

Rüyada sağ göz görmek

Rüyada sağ göz görmek, erkek çocuğa işaret eder.

Rüyada sol göz görmek

Rüyada sol göz görmek, kız çocuğuna işaret eder.

Rüyada bü­yük gözler görmek

Rüyada bü­yük gözler görmek, yaradan tarafından gelecek yardıma işaret eder.

Rüyada mavi göz görmek

Rüyada mavi göz görmek, rüya sahibi için hayırlı bir aşk ve evlilik, dostluk, hayırseverlik ile tabir edilir.

Rüyada yeşil göz görmek

Rüyada yeşil göz görmek, sevgi ve muhabbete yorumlanır. Kimi yorumcular huysuzluk- dinden uzaklaşma olarak tabir etmektedir.

Rüyada siyah göz görmek

Rüyada siyah göz görmek, sıkıntı ve kedere düşmeye işaret eder.

Rüyada gözlerine sürme çektiğini görmek

Rüyada gözlerine sürme çektiğini görmek, rüya sahibinin çocuğu olur.

Rüyada iki gözünün beyaz oldugunu görmek

Rüyada iki gözünün beyaz oldugunu görmek, uzun sürecek olan sıkıntılar yaşayacaksınız.

Rüyada göz kırpmak

Rüyada göz kırpmak, göz kırptığınız kişi ile alay edeceğinize, gizli bir işe kalkışa­cağınıza, ufak bir kaza geçireceğinize işarettir.

Rüyada farklı renkli gözler görmek

Rüyada farklı renkli gözler görmek, eskiden iki gözü farklı renkte olan kişilerin kem gözlü olduklarına inanılırdı. Size kötü gözle bakan ya da bencil düşünceleri olan biri mi var?

Rüyada göz renginin değiştiğini görmek

Rüyada göz renginin değiştiğini görmek, değişen renge göre birden fazla şekilde yorumlanır;

Rüyada gözlerinin renk değiştirip kırmızı olduğunu görmek, zor ve sıkıntı dolu günler kapıdadır.

Rüyada gözlerinin renk değiştirip yeşil olduğunu görmek, güzelliklere ve inancım sağlamlığına işaret eder.

Rüyada gözlerinin renk değitirip siyah olduğunu görmek, maddi ve manevi sıkıntılar çok yakın. Hazırlıklı olun.

Rüyada gözünün çıktığını görmek veya Rüyada tek gözlü olduğunu görmek

Rüyada gözünün çıktığını görmek veya Rüyada tek gözlü olduğunu görmek, sağlık sorunları ve maddi sorunlar yaşayacaksınız. Dinen zayıflığa işaret eder. Kimi yorumculara göre olaylara tek yönlü baktığınıza, beklentilerinizin tek yönlü olduğuna işaret eder.

Rüyada alnın ortasında üçüncü göz görmek

Rüyada alnın ortasında üçüncü göz görmek, Psişik doğa ve evrensel haberdarlık durumunu simgeler.

Rüyada tek gözlü bir adam görmek

Rüyada tek gözlü adam görmek, hayra yorulmaz. Çünkü iblis, deccal tek gözlüdür.

Rüyada birinin alnının ortasında üçüncü bir gözü olduğunu görmek

Rüyada birinin alnının ortasında üçüncü bir gözü olduğunu görmek, iç bilgelik ya da bilgi kaynağını temsil eden bir guru figürü olarak yorumlanabilir.

Rüyada gözünün morardığını görmek

Rüyada gözünün morardığını görmek, yanlış anlaşılmalardan dolayı yakınlarınızla sorunlar yaşıyorsunuz.

Rüyada göz göze gelmek

Rüyada biriyle göz göze gelmek, size iyi gelecek bir aşk yaşayacaksınız.

Rüyada göz ucuyla bakmak

Rüyada göz ucuyla bakmak, kin ve nefrete delalet eder.

Rüyada birçok gözü olduğunu görmek

Rüyada birden çok gözü olduğunu görmek, dinin tüm gereklerini yerine getirmeye işaret eder.

Rüyada şaşı göz görmek

Rüyada şaşı göz görmek, hilekar ve üçkağıtçı, yalancı, riyakar kimse ile tabir edilir.

Rüyada gözlerinin güzelleştiğini görmek

Rüyada gözlerinin güzelleştiğini görmek, hidayete ermeye, ilim sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada güzel göz görmek

Rüyada güzel göz görmek, mutluluğa, sevinçli günlere, ilim ve imana işaret eder.
Rüyada bir çift güzel göz görmek, rüya sahibinin koruma altında olduğuna, kendinden emin olmaya işaret eder. Fakir bir kimse gözlerini güzel olarak görürse zenginlik kapıdadır.

Rüyada çirkin göz görmek

Rüyada çirkin göz görmek, duymak istemediğiniz kötü sözler işitebilirsiniz. Nazara ve sinsi düşmana da işaret eder.

Rüyada gözünü çıkardığını görmek

Rüyada gözünü çıkarmak, bir çıbanın altını eşeleyecek ve iltihabı akıtacaksınız. Rüyada gözünü çıkarmak, hayattın gerçeklerinden uzak durmaya, kötülüklere bilinçli olarak göz yummaya ve sessiz kalmaya işaret eder..

Rüyada iki gözünü çıkarmak

Rüyada iki gözünü çıkarmak, sevgiliden ayrılmaya işâret eder.

Rüyada göz oymak

Rüyada göz oymak, uzun ömür ile tabir edilir.

Rüyada gözüne perde indiğini görmek

Rüyada gözüne perde indiğini görmek, sıkıntıya işaret eder. Olayların tamamına hakim olamadığınız için verdiğiniz kararlar sağlıklı olmayabilir. Dikkatli olmalısınız. Sıkıntılarınızı atlattıktan sonra feraha çıkacak, mutluluğa ereceksiniz.

Rüyada gözkapakları görmek

Rüyada gözkapağı görmek, malı için sadaka vermeye işaret eder. Mutluluk ile tabir edilir.

Rüyada gözde çapak görmek

Rüyada gözde çapak görmek, çocuğa işaret eder.

Rüyada gözün zayıf gördüğünü görmek

Rüyada gözün zayıf gördüğünü görmek, haramdan uzak durmaya işaret eder.

Rüyada gözlerini yummak

Rüyada gözlerini yummak, inançlarının gereğini yerine getirmeye, haramdan uzak durmaya işaret eder.

Rüyada gözlerini kapamak

Rüyada gözlerini kapamak, zarara uğramaya hüzne, din değiştirmeye işaret eder..

Rüyada gözleriyle yürümek

Rüyada gözleri ile yürümek, hastalığa işâret eder.

Rüyada birinin gözünü yemek

Rüyada birinin gözünü yemek, rüyanızda gözünü yediğiniz kişinin malını yiyeceğinize delalettir..

Rüyada kalbinde göz bu­lunduğunu görmek

Rüyada kalbinde göz olduğunu görmek, rüya sahibinin dünyaya kalp gözünün açık olduğuna, dininin gereklerini yerine getirdiğine işaret eder.

Rüyada vücudunda göz veya gözler bulunduğunu görmek

Rüyada vücudunda göz veya gözler olduğunu görmek, mal mülk ile yorumlanır.

Rüyada gözüyle zina yapmak

Rüyada gözü ile zina yapmak, harama el uzatmaya, namahrem kadınlara bakmaya işaret eder.

Rüyada gözünün demirden olduğunu görmek

Rüyada gözünün demir olduğunu görmek, sıkıntıya düşmeye, arsızlığa işaret eder.

Rüyada gözüne birşey düştüğünü görmek

Rüyada gözüne birşey düştüğünü görmek, dosttan ayrı düşmeye, gözün açıklığına işaret eder.

Rüyada gözlerinin mahvolduğunu görmek

Rüyada gözlerinin mahvolduğunu görmek, yaradanın gazabına uğramaya işaret eder.

Rüyada göz ağrısı çekmek

Rüyada göz ağrısı çekmek, hastalığa, inanç eksikliğine, batıl inanca işaret eder.

Rüyada gözlerinde hastalık oldugunu görmek

Rüyada gözlerinde hastalık oldugunu görmek, evlat ile tabir edilir. Rüya sahibi malını kaybedebilir veya hastalanabilir.
Rüyada gözlerinden hasta olduğunu görmek, elden çıkacak mala ya da bir hastalık geçireceğinize delildir.

Rüyada gözlerinde ağrı oldugunu görmek

Rüyada gözlerinde ağrı oldugunu görmek, dinde zayıflık, ölüm ile yüzleşmek demektir. Ağrının miktarına göre yorumun şiddeti değişir.

Rüyada gözlük takmak

Rüyada gözlük takmak, ilim tah­sili için gurbete çıkacağınıza, gözünüzün açıklığına işaret eder.

Rüyada göz doktoru görmek

Rüyada göz doktoru görmek, insan­ları doğru yola çağıran, dini ıslah eden, hidayete ermeye yardımcı olan, sapıklıktan kurtaran, hayır yapan ve dostları bir araya getiren kimseye işaret eder.

Rüyada patlak göz görmek

Rüyada patlak göz görmek, sürprizleri, aşırı heyecanlanmayı ya da korkmayı simgeler.

Rüyada gözünün patladığını görmek

Rüyada gözünün patladığını görmek, hatanızın bedelini ödeyeceksiniz ve cezasını çekeceksiniz.. Kimi yorumculara göre uzun ömür ile tabir edilir.

Rüyada gözlerinin yabancı birinin gözleri olduğunu görmek

Rüyada gözlerini yabancı birinin gözleri olduğunu görmek, sizin için doğru olan yolu ararken başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyorsunuz ve beklediğiniz yardımı alıyorsunuz.

Rüyada gözlerini yitirdiğini görmek

Rüyada gözlerini yitirmek, bir yakınınızı kaybedebilir veya bir yardım alabilirsiniz. Kimi yorumculara göre bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyip sizinle ilgili olmayan herşeye gözlerinizi kapayıp, kulaklarınızı tıkadığınıza, üç maymunu oynadığınıza işaret eder.

Rüyada kör olduğunu görmek

Rüyada kör olmak, rüya sahibinin günahının büyük olduğuna veya büyük bir günaha gireceğine işaret eder. Aynı zamanda büyük bir keder ve sıkıntıyla karşı karşıya geleceğinize işaret eder.

Rüyada kör bir adamı görmek

Ibn-i Kesir’e göre; Rüyada kör bir adamı görmek, gurbete gitmeye işaret eder.

Rüyada kirpikleri yolunmuş göz görmek

Rüyada kirpikleri yolunmuş göz görmek, dini inancınızı zedeliyorsunuz.

Rüyada kirpiğinin yolunduğunu görmek

Rüyada bir kirpiğinin yolunduğunu görmek, sizi küçük düşürüp, elaleme rezil etmek isteyen düşmanlarınız var.

Rüyada göz görmenin psikolojik acıdan anlamı;

Rüyada göz, şeylere, kendinize ve başkalarına bakma şeklinizi simgeleyebilir. Hastalıklı bakan, üzüntülü bir göz vb. mi? Bu şekilde gözleriniz kendinizi temsil eder.

Rüyada gözün şekli önemli bir etmen olabilir. Rüyada balık şeklinde göz görmek, balığın simgesini taşıyabilir: Sözgelimi doğurganlık (yani büyüme ve yeni yaşam potansiyeli); dişilik; ya da bilinçaltı, özellikle orada bulunan yenilenme ve yaratıcı değişme güçleriyle ilgiliyse.

Rüyada gözler ruhun aynası olarak gerçekleri anlamamızı sağlar. Düşünüzdeki gözler nasıl görünüyordu? Gerçekleri görmek için kocaman açılmışlar mıydı?

Rüyalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sadece bir öğe veya objeye göre değerlendirilmesi doğru olmaz. Örneğin; Yaptığınız birşeyin size rüyanızda hissettirdikleri, yediğiniz yemeğin tadı, gördüğünüz nesnenin rengi, akan veya dökülen suyun yönü gibi küçük görünen ayrıntılar bile rüyanın yorumunu tamamen değiştirmektedir. Bu nedenle de bazı öğe veya nesneler için farklı yorumcuların yorumları da değişiklik göstermektedir. Rüyalarınızı daha iyi değerlendirebilmeniz için bazı rüya tabirlerinde birden fazla bakış açısı ve yorum bulunmaktadır. İlginiz için teşekkür ederiz.

  

© 07.03.2021 RuyaveRuya.COM | | İslami Rüya Tabirleri