Rüyada Cebrail A.s. görmek

Rüyada Cebrail (A.S.)’ı görmek, melik’in sefir ve elçisine ve sırlarını bildirdiği emin kimsesine ve kadının erkek çocuğa hamile olmasına delalet eder.

Rüyada Cebrail (A.S.) görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklaşmış olan kimsenin halen kendisine hayat bulduğuna delalet eder.

Rüyada Cebrail (A.S.)’ı görmek rüya sahibi her ne kadar uzun ömürlü olursa olsun sonunda şehit olarak ölmesine delalet eder.

Rüyada Cebrail (a.s.) görmek, murada ermektir. Amaca ve arzuya kavuşmaya da yorumlanır.

Rüyada Cebrail (A.S.)’ı gören kafir ise, şiddete, korkuya ve azaba delalet eder.

Rüyada Cebrail (A.S.)’ın sûretine girdiğini gören kimse, cömert, hayır ve bereketi çok biri olur.

Rüyada Cebrail (A.S.)’ın kendisine selam verdiğini gören kimse, kadri yüce, medhe layık büyük bir âlim olur ve arkadaşları arasında aziz ve muhterem olur.

Rüyada Cebrail A.s’ı gülümseyerek gören kimsenin ilmi artar, müjdeli bir haber alır.

Eğer Rüyada Cebrail (A.S.)’ı kederli ise, kederinden kurtulur. Hacca gitmemiş ise, hacca gitmek nasip olur.

Rüyada Cebrail (A.S)’dan yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasına delalet eder.

Rüyada Cebrail A.s’ yi üzüntülü gören şiddet ve azapla karşılaşabilir.

Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail A.s’a düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri Yahudilerin cebriyecilik görüşü ve fikrini müvafık bulunmasına ve Allah’ın (C.C.) emrine muhalif olan ve kendisine nimet ve ukubet ve cezalandırılması icab eden işleri yapmasına delalet eder.

Rüyada Cebrail A.s’ı şen olarak kendisine bir öğüt veya vasiyete veya müjdeye ait söz söylediğini görürse, o kimse, şeref, güç ve müjdeye kavuşacaktır. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan kurtulur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise hacca gidebilir.

Rüyada Cebrail (A.S.)’ı neşeli olarak kendisine bir mevziye, nasihata yahut vasiyete yada müjdeye ait söz söylediğini gören, şeref ve izzete, kudret ve müjdeye nâil olur. Eğer o kimse mazlum ise, yardım edilir; hasta ise şifa bulur; korkuyorsa, korkusundan emin olur.

 

Yorum kısmından rüyalarınızı bizlere sorabilirsiniz.