Rüyada bulut görmek

Rüyada bulut görmek

Rüyada bulut görmek, halkın hayat ve kurtuluşu olan İslam’a işaret eder. O aynı zamanda ilim ve hikmeti de işaret eder. Rüyada bulut görmek, halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmur yüklü bulunduğundan dolayı Allahü Teâlâ’nın (c.c) rahmetine sebeptir. Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, fıkıh ve ilme delalet eder. Bazen de su üzerinde yürüyen gemilere, kadınlara veya yağmura işaret eder. Eğer rüyayı gören, anlatılan tabirlere layık değil ise yorum onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar.

Cafer-i Sadık’a göre; Rüyada bulut görmek dokuz şekilde yorumlanır: Hikmet, devlet ya da hükümet başkanlığı, mülk, rahmet yani bolluk, iffet yani namusluluk, azap, kıtlık, bela ve fitne, yani bozgunculuk.

Bulutlar yeryüzünün verimini artırır. Dolayısıyla içinizdeki gelişmeyi (gereğini) simgeleyebilir. Sabit bir şekil olmadığından potansiyeli simgeleyebilir.

Bulutlar güneşi ve ayı gizleyerek, geçici bir süre gözden kaybolmalarına neden olur. Bulutlarınız neyi gizliyordu?

Gençlik hayalleri. Çocukken beyaz bulutların biçimlerine anlamlar yüklendiğiniz olmuş muydu hiç? Bunu tekrar deneyin ve düşünüzdeki bulutların ne anlama geldiğini bulmaya çalışın. Çin’de özellikle yağmur yüklü bulutlar cinselliğin ve doğurganlığın simgesidir.

Rüyada bulutların üstüne binmek

Rüyada bulutların üstüne binmek, rüya sahibi kimse salih, imanlı bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve istediği varsa, yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise izzet ve yüksekliğe erişir. Buluta bindiğini gören kimsenin işi ve şahsı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur. Buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve şansı yüksek olur ve işinde takdir edilen bir yere gelir.

Rüyada buluttan bir şey almak

Rüyada buluttan bir şey almak, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur. O kimse bütün hikmetleri idrak eder.

İsmail bin Eş’as’a göre; Rüyada buluttun bir kısmını almak, mal ve mülkünün artmasına, zenginleşmeye işarettir.

Rüyada buluta karışıp ve ondan bir şey almamak

Rüyada buluta karışıp ve ondan bir şey almamak, rüya sahibi kimse alimlerle oturur, onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden bir şey almaz.

Rüyada çocuğunun buluttan olduğunu görmek

Rüyada çocuğunun buluttan olduğunu görmek, rüya sahibinin dünyası hikmettendir.

Rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek

Rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, rüya sahihibinin çalışma ve gayreti hikmetle olur.

Rüyada siyah bulut görmek

Rüyada siyah bulut görmek, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntısı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

İsmail bin Eş’as’a göre; Rüyada korkunç ve siyah bulut görmek, şiddet ve zarurettir.

Rüyada kara bulutlar görmek, kimi yorumculara göre depresyonu, sıkıntıyı ve üzüntüyü anlatır. Başka bir yoruma göre size yaklaşan kara bulutlar bir uyarı olabilir. Ruh durumunuz ve duygularınız. Bulutların etrafında gümüş çizgi var mıydı? Bir durumun gizlenmesi.

Rüyada vaktinde ve yağmur yağarken kara bulut görmek

Rüyada vaktinde ve yağmur yağarken kara bulut görmek, Allah (c.c) o şehirde rızkı geniş eder. Eğer halk kıtlık halinde ise Allah (c.c) onlara rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Bazı tabirciler siyah bulut vaktinde görülürse eğer, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur dediler.

İsmail bin Eş’as’a göre; Rüyada yağmur bulutu görmek, bereket, hayır ve ucuzluktur.

Rüyada yağmursuz siyah bulut görmek

Rüyada yağmursuz siyah bulut görmek, o kimse menfaate nail olur. Bazen yağmursuz siyah bulut, şiddetli soğuğa ve mahzunluğa işaret eder.

Rüyada kırmızı bulut görmek

Rüyada kırmızı bulut görmek, işsizliğe işaret eder. Bazen de Rüyada kırmızı bulut görmek, o şehre girecek askere ve hilelere delalet eder.

Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek

Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehre veya mahalle halkına, bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.

Rüyada bulutu karanlık olarak görmek

Rüyada karanlık bulut görmek, rüya sahibi üzüntü ve kedere düşer. Ancak bir süre sonra bütün işleri mübarek olur.

Rüyada beyaz bulut görmek

Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amele ve iyi haber alacağınıza işaret eder. Rüyada beyaz bulut görmek, iyi düşüncelere, sıkıntı ve korkulardan kurtulmaya da işaret eder.

Rüyada göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehire gölge ettiğini görmek

Rüyada göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehire gölge ettiğini görmek, hayır ve berekete delalet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa, onun istediği yerine gelir, yolculuğundan sağ salim döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesini ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder.

Rüyada gökyüzünde olan bulutun heryere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek

Rüyada gökyüzünde olan bulutun heryere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek, bilmediği ve beklemediği bir yerden büyük bir mirasa konacağına delalet eder.

Rüyada buluttan kar yağdığını görmek

Rüyada bulutun gökyüzünü kapladığı ve gökten yağmur yerine kar yağdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir.

Rüyada buluttan süt yağdığını görmek

Rüyada buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmek, bereketli bir yılın geleceğine; bal yağdığını görmek ise mutlu günler yaşanacağına yorumlanır.

Rüyada evinin içinde bulut görmek

Rüyada evinin içinde bulut olduğunu görmek, o hane halkının zengin ola­cağına yorumlanır.

Rüyada evine bir bulut parçasının girdiğini görmek

İbn-i Sirin’e göre; Rüyada evine bir bulut parçasının girdiğini görmek, âlim ve hâkim birini misafir eder.

Rüyada buluta sahip olmak

Rüyada buluta sahip olmak, rüya sahibi hikmet ve maddi refaha sahip olur.

Rüyada fırtına bulutları görmek

Rüyada fırtına bulutları görmek, yaklaşmakta olan psişik rahatsızlığın uyarısı olabilir. Yaşamınızda uygun bir yer vermediğiniz taktirde çok geçmeden sorun yaratacak, ihmal edilmiş ya da engellenmiş bir parçanız var mı? Fırtına bulutları da, fırtına gibi, özellikle duygusal açıdan karmaşık dönemlere işaret eder.

Rüyada bulutun güneşin önünü kapattığını görmek

Rüyada bulutun güneşin önünü kapattığını görmek, güneş gerçek benliğinizi simgeleyebilir. Sizi gerçek kimliğinizi algılamaktan alıkoyan şeyi bulmak için bulutla özdeşleşin içine girin. Ayrıca 1. maddede olduğu gibi bir ruh hali rüyası da olabilir.

Rüyada havada bulutları öteye beriye sevk etmek

İbn-i Sirin’e göre; Rüyada havada bulutları öteye beriye sevk etmek, âlimler ve hâkimlerle sohbet eder. Bu rüyayı gören padişah veya vezir ise, komşu ülkelere elçi ya da güzel haberler gönderilmesine işarettir.

Rüyada bulutları toplamak veya Rüyada bulutları yüklenmek ya da Rüyada bulutlarla konuşmak

Kirmani’ye göre; Rüyada bulutları toplamak veya Rüyada bulutları yüklenmek ya da Rüyada bulutlarla konuşmak, ilim ve hikmete, refah ve saadete erer.

  

© 10.08.2020 RuyaveRuya.COM | | İslami Rüya Tabirleri